Stationsgebied Hilversum

Mediastad met allure. Visie op een duurzaam stationsgebied Hilversum

Duurzame architectuur bepaal je door de juiste keuzes te maken vanaf de eerste schets. Duurzaam bouwen doe je niet door achteraf wat extra techniek toe te voegen. Het gaat om het totale systeem om de gebouwde omgeving heen, het integraal ontwerpen.

Waarom nou juist hier in Hilversum? Hilversum is een groene stad en mede daardoor een hele aantrekkelijke stad om te werken en te wonen. We hebben unieke locaties, zoals bijvoorbeeld het station, waar we werken en wonen kunnen combineren. Juist hier ligt de kans om de ontwikkeling heel duurzaam te maken, of beter te spreken van ‘gezond verstand bouwen!’

De unieke locatie bij het stationsgebied geeft Hilversum de kans om stedelijke entree te combineren met een duurzame ontwikkeling: Zonne-energie, Groene ‘eetbare’ tuinen op de daken, verticale tuinen. Het is van groot belang dat de uitgangspunten vroeg en scherp worden gesteld. Ontwikkel een stationsgebied dat zijn eigen energie op kan wekken, dat zou ook de grens moeten bepalen voor de dichtheid van wonen en werken.