Montessorischool-Zuid. Hilversum

Uitbreiding met twee lokalen op de bestaande school. Resultaat betekent een verbetering van de oude school. Tevens geen verlies van pleinruimte.

Hartman+MOOST architectenteam